Шановні клієнти!
З 24 лютого по 24 березня наша компанія оголошує кредитні канікули для своїх клієнтів.
У цей період штрафи за несплачені платежі не нараховуватимуться.
Дія кредитних канікул може буде подовжена в залежності від ситуації в Україні.

Бережіть себе і своїх рідних! Віримо в перемогу України!

Кредитні продукти

 • MaxiCredit-S

  Кредитний продукт
  «MaxiCredit-S»

  від 10 000 до 40 000 грн.

  Оформляється онлайн з проведенням верифікації у Системі BankID Національного банку України

  Документи:

    - копія паспорта або id-паспорта,
    - копія ІПН,
    - реквізити банківської картки для перерахування кредитних коштів.
  Умови кредитування:

    - Разова комісія - 1% від суми кредиту за кожен місяць, залежить від  
      обраного строку кредитування (утримується при перерахуванні грошей)
    - Плата за користування кредитом - 0,25% від залишку. Строк до 12 місяців
    - Відсотки нараховуються за фактичний термін користування кредитом
    - Процентна ставка є фіксованою. Метод нарахування платежів - ануїтет
    - Можливе дострокове погашення без комісії
    - Страховка - відсутня
  Як оформити:

    - Заповніть заявку на сайті.
    - Після схвалення кредиту, підпишіть електронний кредитний договір в Особистому кабінеті MaxiCredit.
   
   
  Де підписати договір:

     - Онлайн в особистому кабінеті клієнта в електронному вигляді.
     - Через кредитних посередників
  Спосіб отримання грошей: на вашу особисту карту будь-якого банку.
  Оформити заявку
  Умови
  Згорнути
 • MaxiCredit-L

  Кредитний продукт
  «MaxiCredit-L»

  Тимчасово не працює.

  Оформляється онлайн із проведенням відеоверифікації або офлайн

  Документи:

    - копія паспорта або id-паспорта,
    - копія ІПН,
    - реквізити банківської картки для перерахування кредитних коштів.
  Умови кредитування:
   
  Кредитний продукт «ReCredit-L» тимчасово не працює

   

   

   

  Як оформити:

    - Заповніть заявку на сайті.
    - Після схвалення кредиту з вами зв'яжеться спеціаліст для проведення відеоверифікації, якщо ви вирішили підписати кредитний договір в онлайні в електронному вигляді.
    - Кредитний договір можна підписати у паперовому вигляді.
  Де підписати договір:

           — Онлайн в особистому кабінеті клієнта в електронному вигляді.
           — Через кредитних посередників.
  Спосіб отримання грошей: на вашу особисту карту будь-якого банку.
  Оформити заявку
  Умови
  Згорнути

 

УМОВИ НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ

Процентна ставка:

- Проценти за перший місяць користування кредитом - 91,25% річних, проценти з другого по останній місяць користування кредитом - 361,35% річних.

- Проценти при дотриманні акційних умов за кожен день користування кредитом в акційний період - 91,25% річних.

 - Відсотки нараховуються від залишку за фактичний термін користування кредитом.

Комісія за видачу кредиту:

Разова комісія за видачу кредиту залежить від обраного строку кредитування з розрахунку 1% від суми кредиту за кожен місяць (тобто, якщо споживач оформляє кредит на 3 місяці, одноразова комісія становитиме 3% від суми кредиту по договору).

Реальна річна процентна ставка: від 200 до 1900% (залежить від кредитного продукту).

Калькулятори. Знімки екрану

Порядок оформлення кредиту:

Онлайн – укладання договору здійснюється в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства відповідно до ЗУ «Про електронну комерцію», доступ до якої споживачу забезпечується через веб-сайт Товариства.

Офлайн – укладення договорів здійснюється через кредитних посередників. Перелік кредитних посередників доступний на сайті Товариства.

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (кредитний продукт «МАКСІКРЕДИТ»)

Інформація про наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з урахуванням вимог законодавства України:

Супровідні послуги фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб – не надаються (відсутні);

Примірний Договір про надання споживчого кредиту

Правила надання коштів в позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту

Порядок розгляду звернень споживачів фінансових послуг ТОВ «Кредитсервіс»

Попередження:

– у випадку невиконання та/або неналежного виконання Споживачем зобов’язань щодо повернення суми кредиту та/або сплати процентів за користування кредитом, Споживач зобов`язаний за кожне таке порушення сплатити Товариству штраф в розмірі 10% від загальної суми простроченої заборгованості. Сукупна сума штрафів, не може перевищувати половини суми Кредиту;

- У разі, якщо протягом 7 (семи) календарних днів з кінцевої дати повного погашення кредиту, що визначається виходячи з терміну кредитування згідно Графіку платежів, Кредит не був повністю погашений, нараховується щомісячна плата за користування Кредитом у такому ж порядку і розмірі, як і при строковому користуванні Кредитом, до моменту повного остаточного погашення Позичальником Кредиту. Наведені проценти нараховуються в якості плати за фактичне користування Кредитом до моменту його повернення (проценти за неправомірне користування Кредитом) у відповідності до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України і можуть бути звернені до стягнення на підставі письмової вимоги Кредитодавця, направленої в порядку, згідно п. 13.2 Публічної частини Договору (Оферти).

– порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі;

– Товариству забороняється вимагати від Споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від Товариства або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту;

– для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах  Споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ; Для реалізації цього права Споживач може скористатись пошуком в Державному реєстрі фінансових установ за посиланням нижче:

https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists#1

– Товариство має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;

– Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;

-витрати на сплату Споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати;

– продовження (лонгація, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит не передбачена.

Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ: https://kis.bank.gov.ua/

Контакти, за якими приймаються повідомлення споживачів та інших осіб, які належать до захищеної категорії:
Адреса електронної пошти: [email protected]
Місцезнаходження: 01133, м. Київ,
вул. Коновальця, 36-Д
Номер телефону (гарячої лінії, контакт центру)  0 800 21-66-75

ТОВ “КРЕДИТСЕРВІС” розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, та (за необхідності) здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю за умови та з моменту виникнення простроченої заборгованості у споживача.
Перелік колекторських компаній, які залучено до врегулювання простроченої заборгованості: Відомості про колекторську компанію

УВАГА!!

В разі втрати/викрадення телефону (sim-карти), з використанням якого здійснюється доступ до Особистого кабінету, що створений на Веб-сайті https://maxicredit.ua, одержання інформації щодо несанкціонованого доступу або зміни інформації споживача в Особистому кабінеті або при виникненні підозр щодо шахрайства – якнайшвидше звертайтеся до Контакт-Центру  Товариства за телефоном  –  0 800 21-66-75

Порядок та процедура захисту персональних даних споживачів (уключаючи витяги з них):
Порядок захисту персональних даних визначається Товариством самостійно відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», внутрішніх політик та правил Товариства з питань захисту інформації, в тому числі персональних даних.

Захист персональних даних полягає у вжитті заходів, спрямованих на недопущення незаконного розголошення отриманих персональних даних, в тому числі запобігання протиправним діям.

Захист персональних даних в Товаристві здійснюється за наступними процедурами:

1) Обмеження та визначення кола працівників, що мають доступ до персональних даних.

2) Недопущення розголошення працівниками Товариства персональних даних, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, під час роботи в Товаристві та після звільнення, крім випадків, передбачених законом.

3) Фізичний та технологічний захист від несанкціонованого доступу та поширення персональних даних, в тому числі антивірусний захист інформаційних систем, захист від втручання третіх осіб в інформаційні системи Товариства.

4) Фізичний захист приміщень Товариства.

5) Авторизований доступ до всіх інформаційних систем Товариства.

6) Поширення персональних даних лише у випадках, на підставах та в обсязі, визначеному в законодавстві.

7) Запобігання обробки надмірної інформації.

8) Навчання працівників Товариства, з питань вимог до обробки та захисту персональних даних.

Товариство також забезпечує захист персональних даних за допомогою впровадження комплексних заходів безпеки, зокрема:

– Товариство обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню, відтворенню і поширенню інформації, зокрема, і в сфері захисту персональних даних та відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.;

– забезпечується створення та збереження резервних копій персональних даних, які обробляються в програмних комплексах та інформаційних ресурсах Товариства;

– в Товаристві функціонує процедура збереження інформації про операції, пов’язані з обробкою персональних даних суб’єкта та доступом до них. Реєстраційні дані захищаються від модифікації та знищення;

– персональні дані залежно від способу їх зберігання (паперові, електронні носії) обробляються у такий спосіб, що унеможливлює доступ до них сторонніх осіб;

Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у межах повноважень, передбачених законодавством України, здійснює Уповноважений Верховної Ради з прав людини, громадська приймальня якого розташована за адресою: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8, тел.: (044) 253- 75-89; 0800-50-17-20.

З додатковою інформацією про застосування спеціального законодавства у сфері захисту персональних даних можна ознайомитися на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за адресою: www.ombudsman.gov.ua або на офіційному сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://minjust.gov.ua/

 

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

Товариство має право вимагати повернення кредиту, строк сплати якого ще не настав та сплати процентів, у разі затримання Споживачем сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць. В даному випадку Споживач повинен здійснити дострокове повернення кредиту та процентів протягом 30 календарних днів, з дня одержання від Товариства повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду Споживач усуне порушення умов цього Договору, така вимога Товариства втрачає чинність.

Споживач має право відмовитись від укладення договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин, лише у випадку виконання наступних необхідних умов:

– письмово повідомити про це Товариство не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання та отримання примірника договору про надання споживчого кредиту на електронну адресу/Особистий кабінет. Таке повідомлення направляється Споживачем Товариству на електронну адресу або рекомендованим чи цінним листом за адресою місцезнаходження Товариства, вказані в договорі про надання споживчого кредиту;

– протягом семи календарних днів з дати направлення Товариству повідомлення, відповідно до попереднього підпункту Договору, повернути Товариству загальну суму кредиту, одержану згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання кредитних коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою в цьому Договорі.

При цьому, у випадку неповернення Споживачем загальної суми кредиту та/або процентів за їх користування у зазначений строк, відмова Споживача від договору про надання споживчого кредиту вважається такою, що не здійснювалась і договір про надання споживчого кредиту цей Договір продовжує діяти на умовах, передбачених ним;

На верх
Telegram